Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14755
Nhan đề: Thương mại điện tử - Lần 1 - HK1
Tác giả: Nguyễn, Minh Đức
Từ khoá: Thương mại
Thương mại điện tử
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Kinh doanh thương mại
Mô tả: 2tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14755
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DA_Kinh doanh Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K22C_THUONG MAI DIEN TU_L1_HK1.pdfThương mại điện tử - Lần 1 - HK1441.91 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.