Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14744
Nhan đề: Thương mại điện tử - Lần 1 - HK1
Tác giả: Nguyễn, Minh Đức
Từ khoá: Thương mại
Thương mại điện tử
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Kinh doanh thương mại
Mô tả: 7tr. ;
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14744
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kinh doanh Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22C_THUONG MAI DIEN TU_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Thương mại điện tử - Lần 1 - HK11.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.