Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14735
Nhan đề: Cơ học chất lưu - Đề 1 - Lần 1 - HK1
Tác giả: Võ, Thiện Mỹ
Từ khoá: Cơ học chất lưu
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Kỹ thuật Nhiệt
Mô tả: 1tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14735
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25NL_CO HOC CHAT LUU DE 1_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ học chất lưu - Đề 1 - Lần 1 - HK1257.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.