Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14733
Nhan đề: Lò hơi mạng nhiệt - Lần 1 - HK1
Tác giả: Võ, Thiện Mỹ
Từ khoá: Lò hơi
Mạng nhiệt
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Kỹ thuật Nhiệt
Mô tả: 1tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14733
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23NL_LO HOI MANG NHIET DE 1_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Lò hơi mạng nhiệt - Lần 1 - HK1247.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.