Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14727
Nhan đề: Kinh tế năng lượng- Lần 1 - HK1
Tác giả: Lê, Đình Trung
Từ khoá: Kinh tế
Năng lượng
GDP
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Kỹ thuật Nhiệt
Mô tả: 10tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14727
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22NL_KINH TE NANG LUONG_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Kinh tế năng lượng- Lần 1 - HK12.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.