Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1468
Nhan đề: Nghiên cứu xử lý photpho trong nước thải chế biến tôm đông lạnh
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Nguyễn, Thị Hà Giang
Từ khoá: Xử lý photpho
Nước thải
Tôm
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng khử P trong nước thải chế biến tôm đông lạnh bằng phương pháp sinh học và hóa học.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1468
Bộ sưu tập: LV_Năm học 2014-2015_Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV11_1_Nguyen Thi Ha Giang_2015_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ204.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV11_2_Nguyen Thi Ha Giang_2015_Ban giai trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ377.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV11_3_Nguyen Thi Ha Giang_2015_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn124.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV11_4_Nguyen Thi Ha Giang_2015_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt song ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh166.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV11_5_Nguyen Thi Ha Giang_2015_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục155.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV11_6_Nguyen Thi Ha Giang_2015_Danh muc bang.pdf
  Giới hạn truy cập
Chữ viết tắt, danh sách bảng, danh sách hình302.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV11_7_Nguyen Thi Ha Giang_2015_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung170.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV11_8_Nguyen Thi Ha Giang_2015_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan358.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV11_9_Nguyen Thi Ha Giang_2015_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu674.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV11_10_Nguyen Thi Ha Giang_2015_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả và thảo luận863.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV11_11_Nguyen Thi Ha Giang_2015_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị274.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV11_12_Nguyen Thi Ha Giang_2015_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo159.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV11_13_Nguyen Thi Ha Giang_2015_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục675.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.