Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14646
Nhan đề: Mô phỏng báo cáo thế khóa 22 - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệt
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Vân
Từ khoá: Thuế
Báo cáo thuế
Thuế giá trị gia tăng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Kế toán
Mô tả: 2tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14646
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22KT_MO PHONG BAO CAO THUE_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Mô phỏng báo cáo thế khóa 22726.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.