Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14638
Nhan đề: British Culture and Society - Lần 1- HK1
Tác giả: Ngành Ngôn ngữ Anh
Từ khoá: English Laguage
British Culture
Society
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Ngôn ngữ Anh
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14638
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23N_BRITISH CULTURE AND SOCIETY_L1_HK1.pdfBritish Culture and Society674.18 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.