Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14637
Nhan đề: Japanese 5 - Lần 1- HK1
Tác giả: Lê, Ngọc Truyến
Từ khoá: Japanese
Tiếng Nhật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Ngôn ngữ Anh
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14637
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23_JAPANESE 5_L1_HK1.pdfJapanese 5418.79 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.