Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14628
Nhan đề: Đọc tiếng Nhật 1- lần 1- HK1
Tác giả: Đinh, Thị Lệ Thu
Đỗ, Thị Thúy An
Từ khoá: Tiếng Nhật
Japaness
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Đông phương học
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14628
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25DP-N1,2,3,4_DOC TIENG NHAT 1_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Đọc tiếng Nhật 1- lần 1- HK1953.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.