Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14575
Nhan đề: Logistics - K23C-T1,2 - GK - HK1
Tác giả: Nguyễn, Hồ Việt Anh
Từ khoá: Logistics
Hậu cần
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Kinh doanh Thương mại
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14575
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kinh doanh Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23C-T1,2_LOGISTICS_GK_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Logistics - K23C-T1,2 - GK - HK1149.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.