Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14549
Nhan đề: Pháp luật y tế - tổ chức y tế - chương trình mục tiêu dân số y tế - GK - HK1
Tác giả: Lý, Thị Phương Hoa
Từ khoá: Dân số
Pháp luật y tế
Tổ chức Y tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Điều dưỡng
Mô tả: 8 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14549
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Điều dưỡng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25Y-DD_PHAP LUAT Y TE _GIUA KY.pdf
  Giới hạn truy cập
Pháp luật y tế - tổ chức y tế - chương trình mục tiêu dân số y tế - GK - HK12.02 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.