Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14528
Nhan đề: Toán kỹ thuật - GK - HK1
Tác giả: Vũ, Đỗ Huy Cường
Từ khoá: Toán học
Giải tích
Hàm số
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Công nghệ Sinh học
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14528
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25S_TOAN KY THUAT_GK- HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán kỹ thuật212.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.