Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14499
Nhan đề: Bơm quạt máy nén - Lần 1 - HK1
Tác giả: Võ, Thiện Mỹ
Từ khoá: Bơm
Quạt
Máy nén
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Ngành Kỹ thuật Nhiệt
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14499
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DA_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_BOM QUAT MAY NEN_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Bơm quạt máy nén192.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.