Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1446
Nhan đề: Nghiên cứu đánh giả khả năng nâng cao tốc độ phân hủy chất thải rắn thực phẩm bằng ấu trùng ruồi lính đen (Black Soldier Fly – BSF)
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Đoàn, Minh Hiếu
Từ khoá: Phân hủy chất thải rắn
Ấu trùng
Black Soldier Fly
Ruồi lính đèn
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng và xác định điều kiện tối ưu để sử dụng ấu trùng ruồi lính đen xử lý chất thải rắn có khả năng phân hủy sinh học sau phân loại từ hộ gia đình đồng thời thu hồi nhộng làm thức ăn gia súc, quá trình được thực hiện với chất thải rắn thực phẩm đã qua phân loại kỹ và ở quy mô phòng thí nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1446
Bộ sưu tập: Năm 2014_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV1_1_Doan Minh Hieu_2014_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa luận văn thạc sĩ28.52 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV1_2_Doan Minh Hieu_2014_Loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn66.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV1_3_Doan Minh Hieu_2014_Tom tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tóm tắt song ngữ: tiếng việt và tiếng anh850.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV1_4_Doan Minh Hieu_2014_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục84.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV1_5_Doan Minh Hieu_2014_Danh muc.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục các bảng, danh mục các hình, danh mục các từ viết tắt334.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV1_6_Doan Minh Hieu_2014_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu chung171.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV1_7_Doan Minh Hieu_2014_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Tổng quan1.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV1_8_Doan Minh Hieu_2014_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Mô hình thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu1.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV1_9_Doan Minh Hieu_2014_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả - thảo luận1.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV1_10_Doan Minh Hieu_2014_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận – kiến nghị1.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV1_10_Doan Minh Hieu_2014_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo119.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV1_11_Doan Minh Hieu_2014_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục167.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.