Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14407
Nhan đề: Ngữ pháp tiếng Trung 1- K25T2 - GK - HK1
Tác giả: Phạm, Đình Tiến
Từ khoá: Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hoa
Chinese
Ngữ pháp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội Nhân văn
Mô tả: 3 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14407
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25T2_NGU PHAP TIENG TRUNG 1_GK _HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Ngữ pháp tiếng Trung 1- K25T2 - GK - HK1442.07 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.