Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14403
Nhan đề: Nghe tiếng Hàn 1 - K25HQ - GK - HK1
Tác giả: Võ, Sang
Từ khoá: Tiếng Hàn
Korea
Nghe
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội Nhân văn
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14403
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25HQ_NGHE TIENG HAN 1_GK _HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghe tiếng Hàn 1 - K25HQ - GK - HK1678.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.