Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14400
Nhan đề: Đọc 1 (Tiếng Trung) - GK - HK1
Tác giả: Phan, Nguyễn Kiến Nam
Từ khoá: Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hoa
Chinese
Đọc
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội Nhân văn
Mô tả: 6 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14400
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25_DOC 1_GK _HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
DT_K25_DOC 1_GK _HK11.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.