Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14394
Nhan đề: Nghe 3 (Tiếng Hàn) - Đề 2 - GK - HK1
Tác giả: Đinh, Thị Huyền
Từ khoá: Tiếng Hàn
Korea
Nghe
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội Nhân văn
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14394
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24DP5,6,7,8_NGHE 3_DE 2_GK _HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghe 3 (Tiếng Hàn) - Đề 2 - GK - HK1465.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.