Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14393
Nhan đề: Đọc 5 (Tiếng Hàn) - GK - HK1
Tác giả: Đinh, Thị Huyền
Từ khoá: Tiếng Hàn
Korea
Đọc
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội Nhân văn
Mô tả: 6 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14393
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_k23DP H3,4_DOC 5_DE 1,2_GK _HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Đọc 5 (Tiếng Hàn) - GK - HK11.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.