Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14383
Nhan đề: Hóa học phân tích - K25XN2 - GK - HK1
Tác giả: Nguyễn, Huỳnh Mai Hạnh
Từ khoá: Hóa học
Hóa hữu cơ
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14383
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25XN2_HOA HOC PHAN TICH_GK_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa học phân tích - K25XN2 - GK - HK1499.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.