Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14337
Nhan đề: French 1 - GK - HK1
Tác giả: Phạm, Thị Ngọc Diệp
Từ khoá: French
Tiếng Pháp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 6 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14337
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25_FRENCH 1_GK - HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
French 1 - GK - HK1887.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.