Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14310
Nhan đề: American Culture - Đề 1, 2 - GK - HK1
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: English
Tiếng Anh
Culture
American
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14310
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22N_AMERICAN CULTURE_GK - HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
American Culture - Đề 1, 2 - GK - HK1959.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.