Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14058
Nhan đề: Nghe tiếng Nhật 5 - Lần 1 - HK1
Tác giả: Phạm, Duy Tài
Từ khoá: Tiếng Nhật
Japaness
Nghe
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội Nhân văn
Mô tả: 6 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14058
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DA_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K23DP1,2_NGHE TIENG NHAT 5_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghe tiếng Nhật 5499.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.