Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14042
Nhan đề: Tiếng Nhật nghe 1 - Lần 1 - HK1
Tác giả: Dương, Ngọc Phúc
Từ khoá: Tiếng Nhật
Japaness
Nghe
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội Nhân văn
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14042
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25DP_NGHE TIENG NHAT 1_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng Nhật nghe 1684.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.