Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14021
Nhan đề: Tiếng Hàn đọc hiểu 3 - Lần 1 - HK1
Tác giả: Nguyễn, Thị Nhật Minh
Từ khoá: Tiếng hàn
Korea
Đọc
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội Nhân văn
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14021
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_DOC HIEU TIENG HAN 3_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng Hàn đọc hiểu 3785.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.