Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14016
Nhan đề: Reading 1- Đề 2- lần 1- HK1
Tác giả: Lê, Thị Ngọc Diệp
Từ khoá: English
Reading
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: 9 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14016
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25N_READING 1 DE 2_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Reading 12.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.