Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13979
Nhan đề: Tâm lý học và đạo đức nghề nghiệp - Lần 1 - HK1
Tác giả: Nguyễn, Văn Thọ
Từ khoá: Tâm lý học
Đạo đức nghề nghiệp
Y học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Y dược
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13979
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25XN1,2DD1,2_TAM LY HOC & DAO DUC NGHE NGHIEP_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tâm lý học và đạo đức nghề nghiệp224.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.