Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13977
Nhan đề: Thực hành hóa sinh 1 - Lần 1 - HK1
Tác giả: Trần, Nhật Phương
Từ khoá: Hóa sinh
Thực hành
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Y dược
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13977
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24Y-XN1,2_THUC HANH HOA SINH 1_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực hành hóa sinh 1 - Lần 1 - HK11.05 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.