Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13976
Nhan đề: Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản - Lần 1 - HK1
Tác giả: Trịnh, Thị Ngọc Ái
Từ khoá: Xét nghiệm
Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Y dược
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13976
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24Y-XN1,2_KY THUAT XET NGHIEM CO BAN_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản - Lần 1 - HK19.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.