Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1396
Nhan đề: 36 đặc sản Hà thành : Portfolio
Nhan đề khác: 36 đặc sản Hà thành: Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp.
Tác giả: Nguyễn Hà, Thu
Từ khoá: Kỹ thuật vẽ máy
Thiết kế lịch
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1396
Bộ sưu tập: Thiết kế Đồ họa

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6641_Nguyen Ha Thu_H144062_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa1.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.