Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13950
Nhan đề: Communication in Tourism - lần 1- HK1
Tác giả: Hồ, Trung Chánh
Từ khoá: Tourism
Communication
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13950
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DA_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K23D-KS7_COMMUNICATION IN TOURISM_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Communication in Tourism - lần 1- HK1530.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.