Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13923
Nhan đề: Phần mềm kế toán - Lần 1 - HKI
Tác giả: Lưu, Chí Danh
Phạm, Thị Mộng Tuyền
Từ khoá: Kế toán
Phần mềm kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán Kiểm toán
Mô tả: 11 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13923
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22_PHAN MEM KE TOAN_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần mềm kế toán3.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.