Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13882
Nhan đề: Tin học cơ bản và ứng dụng - Lần 1 - HKI
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Tin học
Tin học cơ bản
Phần mềm Mega X
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13882
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DA_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K23S_TIN HOC CO BAN & UNG DUNG_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tin học cơ bản và ứng dụn310.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.