Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1367
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay đối với hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Đại Quang Khánh : Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Hứa Thị Bạch, Yến (GVHD)
Nguyễn Hoàng Ngọc, Anh
Lê Kỳ, Duyên
Đặng Thị Minh, Thu (SVTH)
Từ khoá: Hoạt động kinh doanh
Vốn vay
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1367
Bộ sưu tập: Năm học 2014 - 2015_NCKH_SV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6909.doc
  Giới hạn truy cập
Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay đối với hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Đại Quang Khánh78 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.