Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1360
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông cho kênh truyền hình cáp HTVC tại công ty OHYEAH : Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Văn, Tâm (GVHD)
Thái Tòng, Nguyên
Lê Thị Trúc, Quyên
Phạm Đường Tiểu, My (SVTH)
Từ khoá: Chiến dịch truyền thông
HTVC
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1360
Bộ sưu tập: Năm học 2014 - 2015_NCKH_SV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6907.doc
  Giới hạn truy cập
Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông cho kênh truyền hình cáp HTVC tại công ty OHYEAH78 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.