Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1354
Nhan đề: Nội san Khoa học và đào tạo : Số 1
Tác giả: Trường Đại học Văn Lang
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản trong hai hội nghị của trường về "Đánh giá các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo" (tháng 9/2002) và "Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy" (Tháng 7/ 2003)
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1354
ISSN: TC48
Bộ sưu tập: Năm 2003_TSVL_NSKH&DT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TC48_1_Noi san Khoa hoc và dao tao_So 1.2003_Phan chung.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần chung: Bìa, mục lục663.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC48_2_Noi san Khoa hoc và dao tao_So 1.2003_Nguyen Duc Dat.pdf
  Giới hạn truy cập
Tính cấp thiết của việc cải tiến phương pháp giảng dạy các môn lý luận Mác Lê - nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Đại học/ Nguyễn Đức Đạt994.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC48_3_Noi san Khoa hoc và dao tao_So 1.2003_Pham Dinh Phuong.pdf
  Giới hạn truy cập
Dạy và học lấy sinh viên làm trung tâm / Phạm Đình Phương2.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC48_4_Noi san Khoa hoc và dao tao_So 1.2003_Nguyen Trung Viet.pdf
  Giới hạn truy cập
Một số ý kiến về tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy tại khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường / Nguyễn Trung Việt4.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC48_5_Noi san Khoa hoc và dao tao_So 1.2003_Nguyen Huy Van.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực tiễn đào tạo chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng những năm qua / Nguyễn Huy Văn5.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC48_6_Noi san Khoa hoc và dao tao_So 1.2003_Nguyen Huu Tri.pdf
  Giới hạn truy cập
Khả năng ứng dụng hóa - tin học trong giảng dạy bộ môn Hóa học tại các khoa Kỹ thuật Đại học Văn Lang / Nguyễn Hữu Trí2.57 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC48_7_Noi san Khoa hoc và dao tao_So 1.2003_Nguyen Cuu Dinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Phòng Kế toán thực hành mô phỏng một biên pháp đổi mới phương pháp dạy - học / Nguyễn Cửu Đỉnh1.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC48_8_Noi san Khoa hoc và dao tao_So 1.2003_Lam Huu Tai.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và cải tiến công tác kiểm tra đánh giá sinh viên về mặt học tập / Lâm Hữu Tài2.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC48_9_Noi san Khoa hoc và dao tao_So 1.2003_Nguyen Dinh Que.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản trị Kinh doanh - một ngành nghề hấp dẫn? / Nguyễn Đình Quế1.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC48_10_Noi san Khoa hoc và dao tao_So 1.2003_Nguyen Lam.pdf
  Giới hạn truy cập
Sinh viên khoa Công nghệ Thông tin với những hướng khoa học - công nghệ mới / Nguyễn Lãm2.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC48_11_Noi san Khoa hoc và dao tao_So 1.2003_Nguyen Van Loi.pdf
  Giới hạn truy cập
Mạn đàm về: Dạy và học Tiếng Việt thực hành / Nguyễn Văn Lợi786.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC48_12_Noi san Khoa hoc và dao tao_So 1.2003_Luong Xuan Hung.pdf
  Giới hạn truy cập
Từ cuộc thi "Nhà quản trị tương lai" đến Sinh viên Quản trị Kinh doanh với ý tưởng khởi nghiệp" / Lương Xuân Hùng3.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC48_13_Noi san Khoa hoc và dao tao_So 1.2003_Tran Duc Ba.pdf
  Giới hạn truy cập
Hướng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Điện lạnh trong giai đoạn đầu / Trần Đức Ba607.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC48_14_Noi san Khoa hoc và dao tao_So 1.2003_Tran Minh Tam.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ Sinh học - phạm trù sản xuất của nhiều lĩnh vực khoa học / Trần Minh Tâm2.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC48_15_Noi san Khoa hoc và dao tao_So 1.2003_Tran Thi My Dieu.pdf
  Giới hạn truy cập
Chất thải công nghiệp của khu chế xuất Biên hòa 1 tiềm năng xây dựng trung tâm trao đổi chất thải công nghiệp / Trần Thị Mỹ Diệu, Nguyễn Trung Việt3.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC48_16_Noi san Khoa hoc và dao tao_So 1.2003_Huynh Thi Phuong Mai.pdf
  Giới hạn truy cập
Tách cặn lơ lửng trong nước thải sản xuất tinh bột khoai mì bằng mô hình lọc kỵ khí - UAF / Huỳnh Thị Phương Mai, Hà Thùy Dương, Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Trung Việt3.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TC48_17_Noi san Khoa hoc và dao tao_So 1.2003_Nguyen Dac Tam.pdf
  Giới hạn truy cập
Thử đặt vấn đề quản lý chất lượng theo ISO tại Đại học Dân lập Văn Lang / Nguyễn Đắc Tâm2.61 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.