Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13130
Nhan đề: Toán cao cấp 2 - Lần 2 - HKIII
Tác giả: Trịnh, Quốc Thành
Từ khoá: Toán cao cấp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học Cơ bản
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13130
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DA_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_TOAN CAO CAP 2_CUOI KY_HK 3.pdf
  Giới hạn truy cập
683.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.