Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1293
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing của trung tâm hội nghị và tiệc cưới Metropole : Đề tài nghiên cứu khoa học
Tác giả: Huỳnh Bá Tuệ, Dương (GVHD)
Nguyễn Thị Mỹ, Nữ
Nguyễn Thị Yến, Nghi
Trần Thị, Siêng
Nguyễn Thụy Phương, Anh
Ngô Quốc, Triều
Lương Nhựt, Vũ
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1293
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_NCKH_SV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7018.doc
  Giới hạn truy cập
Đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing của trung tâm hội nghị và tiệc cưới Metropole78 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.