Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12747
Nhan đề: PRE-INTERMEDIATE - Lần 1 - HKI
Tác giả: Phan Thế Hưng
Từ khoá: PRE-INTERMEDIATE
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: PRE-INTERMEDIATE
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12747
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_NN_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_PRE-INTERMEDIATE_K24_L1_HK3.pdf
  Giới hạn truy cập
1.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.