Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12743
Nhan đề: Listening 5 - Lần 1 - HKIII
Tác giả: Lê Thị Ngọc Diệp
Từ khoá: English
Kỹ năng nghe
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ
Mô tả: Listening 5
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12743
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_LISTENING 5_K22_L1_HK3.pdf
  Giới hạn truy cập
831.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.