Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1238
Nhan đề: Bước đầu khảo sát một số nhóm hợp chất sinh học và khả năng kháng Oxi hóa từ dịch chiết của cây tía tô (Perialla frutescens L. (Britton)) : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Huỳnh Văn, Hiếu
Phạm Nhựt Thu, Thảo
Từ khoá: Sinh lý học thực vật
Hợp chất sinh học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1238
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6611_1_Pham Nhut Thu Thao_S142832_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa109.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6611_2_Pham Nhut Thu Thao_S142832_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn215.51 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.