Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1216
Nhan đề: Giáo trình môn học sinh học chức năng động vật
Tác giả: Trần Thị, Minh
Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học
Từ khoá: Động vật
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1216
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Sinh học_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1703_1_sinh hoc chuc nang dong vat_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách153.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1703_2_sinh hoc chuc nang dong vat_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục206.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1703_3_sinh hoc chuc nang dong vat_chuong mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương mở đầu2.24 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1703_4_sinh hoc chuc nang dong vat_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Sinh lý máu8.05 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1703_5_sinh hoc chuc nang dong vat_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Sinh lý tuần hoàn3.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1703_6_sinh hoc chuc nang dong vat_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Sinh lý hô hấp3.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1703_7_sinh hoc chuc nang dong vat_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Sinh lý tiêu hóa3.83 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1703_8_sinh hoc chuc nang dong vat_chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Sự điều hòa thân nhiệt3.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1703_9_sinh hoc chuc nang dong vat_chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Sinh lý bài tiết5.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1703_10_sinh hoc chuc nang dong vat_chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Hệ nội tiết9.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1703_11_sinh hoc chuc nang dong vat_chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9: Sinh lý sinh sản và phát triển16.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1703_12_sinh hoc chuc nang dong vat_chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 10: Sinh lý hưng phấn5.16 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1703_13_sinh hoc chuc nang dong vat_chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 11: Sinh lý vận động cơ5.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1703_14_sinh hoc chuc nang dong vat_chuong 12.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 12: Sinh lý hệ thần kinh trung ương6.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1703_15_sinh hoc chuc nang dong vat_chuong 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 13: Hệ cảm thụ6.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1703_16_sinh hoc chuc nang dong vat_chuong 14.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 14: Sinh lý hoạt động thần kinh cao cấp18.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1703_17_sinh hoc chuc nang dong vat_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo182.61 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.