Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1214
Nhan đề: Giáo trình thực hành sinh học đại cương
Tác giả: Trần Thị, Minh
Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học
Từ khoá: Sinh học
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1214
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Sinh học_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1700_GT thuc hanh sinh hoc dai cuong.pdf
  Giới hạn truy cập
Giáo trình thực hành sinh học đại cương5.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.