Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1212
Nhan đề: Giáo trình kiểm tra chất lượng sản phẩm
Tác giả: Trương Thế, Quang
Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Chất lượng sản phẩm
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1212
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Sinh học_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1697_1_giao trinh kiem tra chat luong san pham_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách234.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1697_2_giao trinh kiem tra chat luong san pham_loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu413.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1697_3_giao trinh kiem tra chat luong san pham_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mục đích kiểm nghiệm nguyên tắc lấy mẫu và xử lý mẫu2.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1697_4_giao trinh kiem tra chat luong san pham_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Phương pháp cảm quan để đánh giá chất lượng sản phẩm thực phẩm9.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1697_5_giao trinh kiem tra chat luong san pham_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Kiểm nghiệm một số chất vô cơ trong thực phẩm11.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1697_6_giao trinh kiem tra chat luong san pham_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Phương pháp xác định một số hợp chất hữu cơ trong thực phẩm20.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1697_7_giao trinh kiem tra chat luong san pham_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kiểm nghiệm thực phẩm cá tươi8.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1697_8_giao trinh kiem tra chat luong san pham_chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Kiểm nghiệm một số thực phẩm thủy sản thông thường10.68 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1697_9_giao trinh kiem tra chat luong san pham_chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Kiểm nghiệm sản phẩm thủy sản đông lạnh9.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1697_10_giao trinh kiem tra chat luong san pham_chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 8: Kiểm nghiệm sản phẩm đồ hộp5.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1697_11_giao trinh kiem tra chat luong san pham_chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 9: Kiểm nghiệm các sản phẩm chế biến tổng hợp13.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1697_14_giao trinh kiem tra chat luong san pham_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục823.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.