Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1207
Nhan đề: Giáo trình thực hành vi sinh môi trường
Tác giả: Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học
Từ khoá: Vi sinh môi trường
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1207
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Kỹ thuật Môi trường_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA1581_1_Giao trinh thuc hanh vi sinh_Trang bia.docx
  Giới hạn truy cập
Trang bìa13.33 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA1581_2_Giao trinh thuc hanh vi sinh_Noi dung.docx
  Giới hạn truy cập
Nội dung320.26 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.