Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11973
Nhan đề: Cơ lý thuyết - Lần 1 - HKIII
Tác giả: Nguyễn, Văn Thạnh
Từ khoá: Cơ lý thuyết
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11973
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_CO LY THUYET_L1_HK3.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ lý thuyết273.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.