Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1189
Nhan đề: Nghiên cứu chế độ sấy một số loại rau, quả để chế biến canh chua ăn liền : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Huỳnh Thị Hải, Yến
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Kỹ thuật bảo quản
Sấy
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1189
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6581_1_Huynh Thi Hai Yen_S146188_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa170.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6581_2_Huynh Thi Hai Yen_S146188_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn167.62 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6581_3_Huynh Thi Hai Yen_S146188_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục406.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6581_4_Huynh Thi Hai Yen_S146188_danh muc bang bieu va hinh.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh264.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6581_5_Huynh Thi Hai Yen_S146188_phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Mở đầu170.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6581_6_Huynh Thi Hai Yen_S146188_phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2 : Tổng quan các tài liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài417.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6581_7_Huynh Thi Hai Yen_S146188_phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3 : Nội dung, địa điểm và phương pháp nghiên cứu374.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6581_8_Huynh Thi Hai Yen_S146188_phan 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 4 : Kết quả nghiên cứu và thảo luận2.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6581_9_Huynh Thi Hai Yen_S146188_phan 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị180.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6581_10_Huynh Thi Hai Yen_S146188_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo225.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6581_11_Huynh Thi Hai Yen_S146188_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục577.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6581_12_Huynh Thi Hai Yen_S146188_Ban giai trinh cac noi dung chinh sua.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình nội dung chỉnh sửa93.49 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.