Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11859
Nhan đề: Kế hoạch truyền thông thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng sản phẩm làm từ nhựa tại khu vực quận 1 trong năm 2020: Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả: Phạm, Thị Đăng Duyên (SVTH)
Th.S Đặng, Thị Kim Chi (GVHD)
Từ khoá: Kế hoạch truyền thông
Chiến lược Marketing
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: File gửi kèm bản giấy
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11859
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Quan hệ Công chúng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D8686_1. Pham Thi Dang Duyen_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa233.8 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8686_2. Pham Thi Dang Duyen_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục188.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8686_3. Pham Thi Dang Duyen_Phan mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần mở đầu218.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8686_4. Pham Thi Dang Duyen_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VÀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM LÀM TỪ NHỰA TẠI KHU VỰC QUẬN 1711.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8686_5. Pham Thi Dang Duyen_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI NHẬN THỨC VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG SẢN PHẨM LÀM TỪ NHỰA1.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8686_6. Pham Thi Dang Duyen_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI NHẬN THỨC VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG SẢN PHẨM LÀM TỪ NHỰA TẠI KHU VỰC QUẬN I TRONG NĂM 20201.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8686_7. Pham Thi Dang Duyen_Ket luan.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết luận103.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8686_8. Pham Thi Dang Duyen_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo150.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8686_9. Pham Thi Dang Duyen_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục894.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.