Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11851
Nhan đề: Nghiên cứu website mua sắm so sánh và đề xuất giải pháp phát triển cho website mua sắm so sánh tại Việt Nam qua trường hợp websosanh.vn: Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả: Hoàng, Cầm (SVTH)
TS. Nguyễn, Tiến Mạnh (GVHD)
Từ khoá: Thương mại điện tử
Mua hàng trực tuyến
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: File gửi kèm bản giấy
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11851
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Quan hệ Công chúng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D8681_1. Hoang Cam_BIA.docx
  Giới hạn truy cập
Trang bìa27.88 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8681_2. Hoang Cam_Loi cam on.docx
  Giới hạn truy cập
Lời cảm ơn12.32 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8681_3. Hoang cam_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục744.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8681_4. Hoang cam_Phan mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần mở đầu875.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8681_5. Hoang cam_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
WEBSITE MUA SẮM SO SÁNH1.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8681_6. Hoang cam_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
THỰC TRẠNG CỦA WEBSITE MUA SẮM SO SÁNH TẠI VIỆT NAM VÀ WEBSOSANH.VN CỦA VIỆT NAM2.79 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8681_7. Hoang cam_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Giải pháp phát triển cho Website mua sắm so sánh Việt Nam và Websosanh.vn1.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8681_8. Hoang cam_Ket luan.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết luận802.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8681_9. Hoang cam_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo836.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8681_10. Hoang cam_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục2.66 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8681_11. Hoang cam_Bai trinh bay.pptx
  Giới hạn truy cập
Bài trình bày11.41 MBMicrosoft Powerpoint XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.